Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-SKLEPU choinkasztuczna.PL
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta
 z siedzibą w Grójeci przy ul. E. Orzeszkowej 40/12,  NIP PL797-189-58-65
F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta dołoży szczególnej dbałości w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
Dane osobowe Konsumenta (Klienta) są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Konsumentów (Klientów) są zbierane przez F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl (umów sprzedaży zawieranych na odległość oraz dostarczenia sprzedanych towarów do Klienta).
W przypadku Konsumentów (Klientów), który dokonują zakupów w Sklepie Internetowym choinkasztuczna.pl przy wykorzystaniu płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu payU, PayPal, „ F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta przekazuje zebrane dane osobowe Konsumentów (Klientów) agentowi rozliczeniowemu - PayU Spółce Akcyjnej z siedzibą 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90 (KRS nr 0000274399) w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.
W przypadku Konsumentów (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy zakupionych towarów przesyłką kurierską, „ F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta przekazuje zebrane dane osobowe Konsumentów (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy „Polskiej Korporacji Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka” Spółce Jawnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 1, 01-934 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160847, posiadającej NIP 522-26-82-646, numer REGON 015470814.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl (zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów).
F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta przetwarza następujące dane osobowe Konsumentów (Klientów): imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu; adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).
F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta gromadzi automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego przez Konsumentów (Klientów). Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Konsumenta (Klienta) w czasie korzystania ze Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Konsumentach (Klientach) Serwisu internetowego choinkasztuczna.pl. Możliwe jest wyłączenie zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie przez Konsumenta (Klienta) z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (opcje przeglądarki internetowej).
PLIKI COOKIES
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Konsumenta (Klienta) odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl (np. na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
UŻYCIE COOKIES
F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta zapewnia, że pliki Cookies używane przez Sklep Internetowy choinkasztuczna.pl są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani oprogramowaniu Konsumenta (Klienta). Pliki Cookies używane są: w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w sklepie, w celu zapamiętania zawartości koszyka oraz w celu zapamiętania preferencji użytkownika Sklepu Internetowego (wersji językowej, waluty),
RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Sklep Internetowy choinkasztuczna.pl używa następujących typów plików cookies:
 •  „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 •  „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
ZARZĄDZANIE COOKIES
Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Konsument (Klient) ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (np. częściowo lub czasowo ograniczyć albo całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies). W takim razie taka konfiguracja przeglądarki internetowej może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie zamówienia lub rejestracja konta).
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Korzystanie z Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl oraz zawieranie umów sprzedaży towarów, w tym podanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Konsument (Klient), którego dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informujemy, że strona Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego choinkasztuczna.pl.
F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Konsumentów (Klientów) odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisy prawa polskiego.
 

kasyno